ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
Danh sách mặt hàng
DANH MỤC MẶT HÀNG
DANH MỤC MẶT HÀNG
DANH MỤC MẶT HÀNG
Đồ chơi giáo dục
DANH MỤC MẶT HÀNG
Thực phẩm chức năng
DANH MỤC MẶT HÀNG
DANH MỤC MẶT HÀNG
DANH MỤC MẶT HÀNG
DANH MỤC MẶT HÀNG
DANH MỤC MẶT HÀNG
DANH MỤC MẶT HÀNG
70 lượt xem
Đã bán 18 sản phẩm
|

Khóa học trọn đời- Xử lý video, hình ảnh và audio với Adobe Premiere, After Effects, Audition, Photoshop nhuần nhuyễn

24.989.200đ 13263 sản phẩm có sẵn

Chi tiết sản phẩm

Danh mục: Voucher

Mô tả sản phẩm

<p>Nắm được c&aacute;c hệ thống thiết bị thường sử dụng để ghi h&igrave;nh video Hệ thống c&aacute;c phần mềm để bi&ecirc;n tập ho&agrave;n chỉnh một video Hệ thống c&aacute;c hiệu ứng thường d&ugrave;ng trong một video Biết c&aacute;ch tạo c&aacute;c mẫu Intro, Outro v&agrave; bar th&ocirc;ng tin trong video Biết c&aacute;c kho tư liệu cung cấp video, h&igrave;nh ảnh, đồ họa phục vụ cho qu&aacute; tr&igrave;nh bi&ecirc;n tập video Nắm được M&agrave;u sắc v&agrave; &aacute;nh s&aacute;ng trong video C&oacute; được những kinh nghiệm khi bi&ecirc;n tập v&agrave; sản xuất video trong thực tế Luyện tập qua c&aacute;c b&agrave;i thực h&agrave;nh chuy&ecirc;n s&acirc;u</p>

DESIGN SERVICE

Số người đang theo dõi 586