ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
ani
Danh sách mặt hàng
DANH MỤC MẶT HÀNG
DANH MỤC MẶT HÀNG
DANH MỤC MẶT HÀNG
Đồ chơi giáo dục
DANH MỤC MẶT HÀNG
Thực phẩm chức năng Hoa quả
DANH MỤC MẶT HÀNG
DANH MỤC MẶT HÀNG
nhà cửa đời sống
DANH MỤC MẶT HÀNG
DANH MỤC MẶT HÀNG
DANH MỤC MẶT HÀNG
DANH MỤC MẶT HÀNG
215 lượt xem
Đã bán 61 sản phẩm
|

HM400

60.000đ 4 sản phẩm có sẵn

Chi tiết sản phẩm

Danh mục: Đồ chơi xếp hình

Mô tả sản phẩm

<p>Bộ xếp h&igrave;nh lego x&acirc;y dựng</p>

<p>- Bộ đồ chơi xếp h&igrave;nh lego xe x&acirc;y dựng</p> <p>- Chất liệu: Nhựa ABS cao cấp, an to&agrave;n tuyệt đối cho b&eacute;</p> <p>- Tạo h&igrave;nh: 2 tạo h&igrave;nh gh&eacute;p một l&uacute;c được 1 xe x&acirc;y dựng nhỡ, 4 tạo h&igrave;nh gh&eacute;p một l&uacute;c được 1 xe x&acirc;y dựng to.</p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; bộ đồ chơi độc đ&aacute;o gi&uacute;p k&iacute;ch th&iacute;ch tr&iacute; tưởng tượng, khả năng s&aacute;ng tạo cũng như sự kh&eacute;o tay của c&aacute;c b&eacute; từ 4 tuổi trở l&ecirc;n, v&agrave; d&agrave;nh cho cả người lớn. Với bộ sản phẩm n&agrave;y, b&eacute; c&oacute; thể ph&aacute;t huy khả năng tư duy v&agrave; s&aacute;ng tạo, r&egrave;n luyện t&iacute;nh ki&ecirc;n nhẫn, sự kh&eacute;o l&eacute;o, &oacute;c logic cũng như tr&iacute; tưởng tượng của m&igrave;nh qua việc lắp r&aacute;p m&ocirc; h&igrave;nh.&nbsp;</p> <p>Gi&aacute; tr&ecirc;n l&agrave; gi&aacute; của mỗi một xe m&ocirc; h&igrave;nh nhỏ. Qu&yacute; kh&aacute;ch lưu &yacute; cửa h&agrave;ng sẽ giao ngẫu nhi&ecirc;n mẫu m&atilde; nếu chỉ đặt mua lẻ.</p>